Cửa chống cháy 2

Cửa thép chống cháy 2 cánh TCC-04 do công ty cơ khí Nguyễn Vũ sản xuất đạt chuẩn PCCC, độ an toàn cao nhất cho công trình:

  • Cửa thép chống cháy 60 phút: thép cánh 0.8mm và thép khung 1.2mm.
  • Chống cháy 90 phút: thép cánh 1.0mm và thép khung 1.2mm.
  • Chống cháy 120 phút: thép cánh 1.2mm và thép khung 1.5mm.